Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile bir sözleşme ile sürekli bakım altında tutulan asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek bir kaza neticesinde, sigortalıya üçüncü kişiler tarafından yöneltilebilecek olan  tazminat taleplerine ilişkin sorumluluklar teminat altına alınmaktadır.

ÜST