Makine Kırılması

Makine Kırılması Sigortası ile fabrikalar, oteller, resmi daireler, hastaneler, tekstil endüstrisi vb. çalışma alanlarında kullanılan makinelerin normal ve çalışır halde iken işçi hataları, çalışma hataları, çevresel sebepler, elektrik arızaları vb. nedenlerden dolayı önceden bilinmeyen ve beklenmedik her türlü riske karşı korur. Hareketli Makineler (İş Makineleri) için Geniş Kasko poliçesi ile Hırsızlık, Çarpma, Devrilme, Toprak Kayması, Yangın, Yıldırım, Deprem, Sel vb. teminata dahil edilebilir.

 

" Makine Kırılması Sigortası " tüm riskleri bir poliçe ile, üstelik miktarını da sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda belirleyeceğiniz şekilde güvence altına alıyor.
 

Makine Kırılması Sigortası ile Neler Sigortalanır ?

Her türlü pompa, kompresör, trafo, jenaratör vb. makineler, soğutma sistemleri, arıtma sistemleri,
Isıtma-havalandırma sistemleri ile tekstil metalurji, kağıt, çimento vb. sanayi alanlarındaki makineler,
İşletme Hataları ( Bakım Hataları, Yağlama Kusurları vb.) : Makine ve tesislerin işletilmesi sırasında meydana gelen ziya ve hasarların teminat altına alınmasıdır.

İmalat, İşçilik Hataları

Su Çekiçlemesi : Ani olarak aşırı ısınma veya soğumayı teminat kapsamına almaktadır.

Elektriksel Bozulmalar ( Kısa Devre, Aşırı Gerilim) : Elektrik Enerjisinin doğrudan doğruya etkisi sonucu kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin makine ve tesislere dolaylı etkileri teminat altına alınmaktadır.

Tıkanma ve Yabancı Maddeler : Makine ve tesislerin, tıkanma ve yabancı maddelerin girmesine karşı teminat kapsamına alınmasıdır.

Fırtına, Don, Kasırga: Yağmur, kar, dolu ile beraber olsun veya olmasın fırtına sonucu veya esnasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararların temin edilmesidir.

Kapalı Kaplarda Alçak Basınç Nedeni ile Deformasyonlar :

Alçak basınçtan meydana gelen ezilme, yırtılma, buruşma gibi deformasyonların teminat altına alınmasıdır.

Merkezkaç Kuvveti ile Parçalanmalar : Santrifüj kuvveti nedeniyle meydana gelen parçalanmaları kapsar.

İşletme Personelinin veya Üçüncü şahısların İhmali veya Dikkatsizliğinden Kaynaklanan Hasarlar : Makine ve tesislerin işletilmesi sırasında meydana gelen ziya ve hasarların teminat altına alınmasıdır.

İsteğe Bağlı Teminatlar

Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler: Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

Kötü Niyetli Hareketler, Grev,LokaKötü  Niyetli Hareketler, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füruu dışındaki herhangi bir kimsenin, kötü niyetli hareketiyle bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç, bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

 Terör, Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu yangın ve infilak sonucu meydana gelen bütün zararlar, teminata ilave edilmiştir.

Ekspres Nakliye Fazla Mesai Ücretleri :

Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen hasarların gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleridir.

Fiziki İnfilak

Makinenin Temel ve Kaideleri: Makine veya tesisin temel ve kaidelerinde Makine Kırılması Sigortası teminat kapsamına giren nedenlerden oluşan ziya ve hasarların teminat altına alınmasıdır.

ÜST