Kasa Hırsızlık Sigortası

Bu poliçe, ağırlığı, markası ve bulunduğu yer belirli olan kasada bulunan paranın, sair kıymetlerin ve eşyanın her türlü hırsızlığını ve ayrıca hırsızlar tarafından hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs esnasında sigortalı kasa muhteviyatına veya kasaya yapılacak ziya ve hasarları teminat altına alır.

ÜST