İşyeri Paketi

İş Yeri Sigorta Poliçesinde Teminat Altına Alınabilecek Rizikolar

Otomatik Teminatlar

  • Yangın, Yıldırım, İnfilak
  • Duman
  • Geçici Adres Nakli
  • Dahili Su
  • Kötü Niyetli Hareketler
  • Grev, Lokavt, Kargaşalık
  • Fırtına
  • Terör
  • Halk Hareketleri
  • Kara Taşıtları Çarpmas
  • Kira Kaybı
  • Hava Taşıtları Çarpması
  • Alternatif İş yeri Masrafları
  • Yer Kayması
  • İş Durması

Seçime Bağlı Ek Teminatlar

  • Deprem
  • Kiracılık / Malik Mali Sorumluluğu
  • Nakit Para ve Kıymetli Evrak Hırsızlık
  • Sel veya Su Baskını
  • Taşınan Para
  • Deniz Taşıtları Çarpması
  • Enkaz Kaldırma Masrafları
  • Emniyeti Suistimal
  • Kar Ağırlığı
  • Hırsızlık ( Makine, Tesisat, Demirbaş ve Emtea)
  • Makine Kırılması
  • Elektronik Cihaz
  • Çalışanlara ait özel eşyalar
  • Cam Kırılması Sigortası (aynalar dahil)
ÜST