İnşaat Bütün Riskler

İnşaat  All Risk Sigortası ile Konut, işyeri, okul, endüstri binaları, hastane vb. yapıların inşası esnasında meydana gelebilecek yangın, yıldırım, infilak, sel, seylap, su basması, yağmur, kar, çığ, don, fırtına, yer kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi, hırsızlık, deprem, terör veya önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple oluşabilecek risklere karşı yatırımlarınızı güvence altına alabilirsiniz.

İnşaat Bütün Riskler Sigortası ile Neler Sigortalanır ? 

Yangın, Yıldırım, İnfilak, Hava Taşıtları Çarpması, Deprem, Toprak Çökmesi, Kaya Düşmesi, Sel, Seylap, Yağmur, Kar, Çığ, Fırtına, Hırsızlık, Sabotaj, Dikkatsizlik, İşçilik Hatası, dizayn risk, çapraz sorumluluk, 3.şahıs sorumluluk vs..
 

İsteğe Bağlı Teminatlar

Şantiye Tesisleri: Montajın yapılması için kullanılan geçici barakalar ve yardımcı tesisleri teminat altına alır.

İnşaat Makineleri ve Ekipmanları: İnşaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici baraka ve yardımcı tesislerin teminata alınmasıdır.

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet 

Enkaz Kaldırma Masrafları: Yangından sonra yıkıntıların kaldırılması ve taşınmasıyla ilgili masraflar teminat dahilindedir. Mühendislik Sigortalarında ise inşaat veya montajda oluşabilecek herhangi bir hasarın sonucundaki enkaz kaldırma masraflarının teminat altına alınmasıdır.

Ekspres Nakliye Fazla Mesai Ücretleri: Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen hasarların gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleridir.

Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör :  Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

Kötü Niyetli Hareketler, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füruu dışındaki herhangi bir kimsenin, kötü niyetli hareketiyle bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç, bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

Terör, Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu yangın ve infilak sonucu meydana gelen bütün zararlar, teminata ilave edilmiştir.

Mevcut Bina ve Yapılar: İnşaatın yapımı sırasında, üçüncü şahıslara ait, bitişikteki binalarda meydana gelecek zararları kapsar.

Bakım Devresi: İnşaatın ve montajın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan ve kesin kabule kadar geçen süre içinde müteahhitin kusurundan kaynaklanan hasarlar, bu teminatın kapsamı dahilindedir.

ÜST