Seyahat Sigortası

Seyahat Sağlık poliçeniz, seyahat süresi içerisindeki hastalanma ya da yaralanmanız sonucunda gereken tedavi masraflarınızı € 30.000  limit dahilinde karşılamaktadır.

Teminatınız, poliçenizin geçerli olduğu seyahat ettiğiniz ülkenin gümrüğünden giriş yapılması ile başlar, Türkiye gümrüğünden giriş yapılması veya sigortanızın bitiş tarihinde sona erer.

1.Bölge : Türkiye, Amerika, Kanada ve Japonya hariç tüm dünya

2.Bölge : Yurtdışı (Türkiye hariç Tüm dünya)

0-17 yaş arasındaki çocuklar anne veya babalarının sigorta ettiren olması kaydıyla sigortalanabilirler. 65-75 yaş arası kişiler %50 ek prim ve 75 yaş üzeri kişiler %100 ek prim ödemek kaydı ile kaza ile ilgili durumlar için sigortalanabilirler. 65 yaş ve üzeri kişiler sadece kaza durumlarına karşı kapsam altındadırlar.

Dar Teminat Kapsamı

  • Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık
  • Ayakta ve Yatarak (Hastanede) Tıbbi Tedavi Teminatı
  • Tıbbi Nakil
  • Vefat Eden Sigortalının Cenazesinin Nakli
  • Seyahatin İptali

Geniş Teminat Kapsamı (Dar teminatlara ilaveten aşağıdaki teminatları kapsamaktadır.)

   • Refakatçi Nakli
   • Refakatçi Yakının Konaklama Giderleri
   • Kişisel Eşyaların İkamesi
   • Gerekli İlaçların Sevki
   • Refakat Edilemeyen Çocukların Geri Dönüşü
   • Hastaneden Taburcu Oluşu Takiben Otelde Konaklama
   • Sigortalının Vefatı Halinde, Aile Fertlerinin Dönüşü
   • Sigortalının Yakınının Sağlık Durumunun İzlenmesi
   • Ülkeye Öngörülmeyen Dönüş
   • Acil Mesajların İletilmesi
   • İdari Asistans
   • Bagaj Kaybı veya Hasarı
   • Kayıp Bagajın Bulunup Ulaştırılması
   • Hukuki Yardım

Poliçe kapsamındaki acil bir durumda (0216) 524 37 50 nolu telefon numarasından herhangi bir şahsi girişimde bulunmadan önce aramanız

  • Adınızı ve soyadınızı, Poliçe Numarasınızı ve geçerlilik tarihini
  • Size ulaşılabilecek yer ve telefon numarasını,
  • Karşılaştığınız problemi ve istenen yardımın türünü bildirmeniz gerekmektedir.

Ayakta ve Yatarak (Hastanede) Tıbbi Tedavi Teminatı

Seyahatiniz esnasında aniden hastalanmanız veya yaralanmanız durumunda, ayakta tedavi ve hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile doktorunuzun yazdığı ilaçların masrafları limitler dâhilinde ödenir. Sigorta süresince geçerli olan bu teminatın limiti € 30.000 olup, teminata konu her bir vakada tazminat poliçedeki limit ile sınırlı olmak üzere tamamı ödenecektir.

Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık

Karşılaştığınız her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak bulunduğunuz ülkede size en yakın anlaşmalı medikal ekip tarafından, tanı konması ve ilaç önerilmesi dışında, doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları gibi ihtiyaç duyacağınız bilgiler konusunda size danışmanlık hizmeti verilir ve tavsiyelerde bulunulur. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa, tüm organizasyonlar sağlanır.

Tıbbi Nedenlerle Nakil veya Seyahat

Ani hastalık veya yaralanma ve 24 saat içinde müdahale edilmezse hayatınızı tehlikeye sokacak durumlarda Acil Yardım Ekibi sizi yurtdışında da yalnız bırakmıyor ve gereken önlemleri alarak, kara veya gerekirse hava ambulansıyla sizi en yakın sağlık kurumuna naklediyor. Taburcu olduktan sonra ise, daimi ikametgahınıza nakliniz karşılanıyor.

ÜST