Elektronik Cihaz

Elektronik Cihaz Sigortası ile işyerlerinde, iş merkezlerinde, hastanelerde, okullarda, fabrikalarda, ofislerde, grafik endüstrisinde, yayıncılıkta vb. çalışma alanlarında kullanılan tüm cihazlarınızı doğal aletlere, yangına, depreme, hırsızlığa, teröre veya önceden bilinmeyen ve beklenmedik her türlü riske karşı güv ence altına alabilirsiniz. Elektronik Cihaz Sigortası" tüm riskleri bir poliçe ile, üstelik miktarını da sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda belirleyeceğiniz şekilde güvenceye alıyor.

Elektonik Cihaz Sigortası ile Neler Sigortalanır ?  
Teminatlar
Bilgisayar Sistemleri ( Bilgi İşlem Cihazları, Kişisel Bilgisayarlar)   Hırsızlık
Ofiste Kullanılan Cihazlar ( Fotokopi, Telefaks, Telefon Sistemi vb.)   Hatalı Tasarım, Hatalı Malzeme
İletişim Sistemleri ( Radyo-TV Sistemleri, Telekominikasyon Cihazları )   Elektriksel Bozulmalar (Kısa Devre, Aşırı Gerilim )
Tıbbi Elektronik Cihazları ( Röntgen, Ultrasonografi, Tomografi vb. )   Yangın, Yıldırım, İnfilak
Endüstriyel Ölçü Kontrol Sistemleri   Toprak Kayması, Rutubet Etkisi
Test ve Laboratuvar Cihazları Sigortalanır.   Duman, İs, Kararma
İşletme Personelinin veya Üçüncü Kişilerin İhmali   Fırtına, Su Basması İsteğe Bağlı Teminatlar
     

Deprem: Deprem yer altındaki boşlukların çökmesi, volkanik indifa ve özellikle toprağın içersinde ani enerji boşalması nedenleri ile yer kabuğunun tabi olarak şekil değişikliğine uğramasıdır. Deprem ve Yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı yangın ve infilak sonucu meydana gelen bütün zararların temin edilmesidir.

Ekspres Nakliye Fazla Mesai Ücretleri: Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen hasarların gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleridir.

Valf ve Tüpler: Elektronik Cihaz Sigortası Teminatı kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlanan valf ve tüplerde meydana gelecek ziya ve hasarların teminat altına alınmasıdır.

Alternatif Kullanım ( Arıza Nedeniyle Kiralanan Cihazlar İçin ): Elektronik Cihaz Sigortası teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlanan sigortalı kıymet yerine, alternatif başka bir kıymetin kullanılmasından doğacak, artan iş ve çalışma masraflarının teminat altına alınmasıdır.

Harici Bilgi Ortamı ( Manyetik Bantlar ve Diskler ): Bilgisayar gibi elektronik bilgi işlem sistemlerindeki bilgilerin manyetik disk, bant, kart, düz metin formları gibi harici bilginin fiziki hasarlarından oluşan ziya ve hasarların teminat altına alınmasıdır.

Seyyar ve Taşınabilir Cihaz: Elektronik Cihazların poliçede yazılı sigortalı mahal dışında kullanım ve sevkiyatları sırasındaki zararları kapsamaktadır.

Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler: Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

Kötü Niyetli Hareketler, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füruu dışındaki herhangi bir kimsenin, kötü niyetli hareketiyle bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç, bütün zararlar teminata ilave edilmiştir. Terör, Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu yangın ve infilak sonucu meydana gelen bütün zararlar, teminata ilave edilmiştir.

ÜST