Montaj Bütün Riskler

Montaj Bütün Riskler Sigortası ile İnşaat, tekstil, kağıt sanayi, baskı, gıda, metal işleri, madencilik endüstrileri ve elektrik kuvvet santralleri ile hastane ve otellerde vb. yerlerde mevcut makine ve tesislerinizin montaj sahasında bulunduğu sırada; yangın, yıldırım, infilak, sel, seylap, su basması, yağmur, kar, çığ, don, fırtına, yer kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi, hırsızlık, deprem, terör veya önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple oluşabilecek risklere karşı yatırımlarınızı risklere karşı korur.

"Montaj Bütün Riskler Sigortası" tüm riskleri bir poliçe ile, üstelik miktarını da sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda belirleyeceğiniz biçimde güvence altına alıyor.

Montaj Bütün Riskler Sigortası ile Neler Sigortalanır ? 

Her türlü inşaatı bitmiş yapılarda sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, asansör, kazan, pompa, kompresör, jenaratör vb. makine ve techizatlar ile tekstil, metal, kimya, matbaa vb. endüstri sahalarında kullanacağınız sistemlerin montajı sigortalanır.

Teminatlar

Yangın, Yıldırım, İnfilak

Hava Taşıtları Çarpması

Deprem, Toprak Çökmesi, Kaya Düşmesi

Sel, Seylap, Yağmur, Kar, Çığ, Fırtına

Hırsızlık, İşçilik Hatası, İhmal

İsteğe Bağlı Teminatlar 

Şantiye Tesisleri : Montajın yapılması için kullanılan geçici barakalar ve yardımcı tesisleri teminat altına alır.

İnşaat Makineleri ve Ekipmanları : İnşaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici baraka ve yardımcı tesislerin teminata alınmasıdır.

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet

Ekspres Nakliye Fazla Mesai Ücretleri : Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen hasarların gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleridir.

Enkaz Kaldırma Masrafları : Yangından sonra yıkıntıların kaldırılması ve taşınmasıyla ilgili masraflar teminat dahilindedir. Mühendislik Sigortalarında ise inşaat veya montajda oluşabilecek herhangi bir hasarın sonucundaki enkaz kaldırma masraflarının teminat altına alınmasıdır.

Bakım Devresi : İnşaatın ve montajın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan ve kesin kabule kadar geçen süre içinde müteahhitin kusurundan kaynaklanan hasarlar, bu teminatın kapsamı dahilindedir.

Tecrübe Devresi  : Bu teminat ile montaj sonrası dört hafta olan tecrübe devresi teminatı uzatılarak, bu sürede meydana gelen ziya ve hasarların tecrübe devresi teminatı altına alınmasıdır.

Mevcut Yapılar : İnşaatın yapımı sırasında, üçüncü şahıslara ait, bitişikteki binalarda meydana gelecek zararları kapsar.

Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler : Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

Kötü Niyetli Hareketler, Grev,Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füruu dışındaki herhangi bir kimsenin, kötü niyetli hareketiyle bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç, bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

Terör, Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu yangın ve infilak sonucu meydana gelen bütün zararlar, teminata ilave edilmiştir.

ÜST