Taşınan Para Kıymet Sigortası

Bu sigorta personeliniz tarafından taşınacak para ve kıymetleri kapsar.

Teminat altına alınan haller ise:

  • Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle meydana gelen gasp ve hırsızlıklar
  • Herhangi bir araç ile nakli sırasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde meydana gelecek kayıp ve hırsızlıklar ve
  • Nakil esnasında diğer sebepler neticesinde meydana gelebilecek kayıplardır.
  • Taşınan para işyerinizde çalışan işçi ve personele ödenecek maaş ve ücretleri teşkil ediyorsa sigorta teminatı paraların işyerinizdeki kasada muhafaza edilmesi kaydıyla ertesi gün 19:00'a kadar devam eder. Bu poliçe, hırsızlık sigortası genel şartlarının A4.3 ve A4.4 maddelerinde belirtilen;
  • Grev, Lokavt, Kargaşalık ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler,
  • Yangın, yıldırım, infilak, deprem, yanardağ püskürmesi, seylap, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı, rizikolarını da temin eder.

   

ÜST