İşveren Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri teminat altına alınmaktadır.

Ayrıca, yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarları da bu poliçe kapsamındadır.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları ile manevi tazminat talepleri  bu sigortanın teminat kapsamı dahilindedir.
Aşağıda belirtilen rizikolar ayrıca teminata dahil edilebilir; işçilerin işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen kazalarMeslek hastalığı

ÜST