Bitkisel Ürün Sigortası

05.01.2007 tarihinde Bakanlar Kurulunca alınan karara göre; Bitkisel Ürünler için, dolu ana sigortası ile birlikte yangın, heyelan, fırtına, hortum ek teminatları paket halinde; ayrıca açık alanda yetiştirilen meyveler için bu belirtilen teminatlara ilave olarak isteğe bağlı don riski teminatı ; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife talimatlar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

Söz konusu karar doğrultusunda, uygulamanın basit ve anlaşılır olması bakımından verilen teminatlar aşağıda görüleceği üzere 2 ayrı paket halinde tasnif edilmiştir. Üreticiler sigorta yaptırırken ürününe ve ihtiyacına uygun paketi seçebileceklerdir.

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Paket 1 : Tüm bitkisel ürünler için Dolu +  Fırtına, Hortum, Yangın ve Heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı,

Paket 2 : Sadece meyveler için Don + Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır.

İstenildiği taktirde, ek prim ödemek suretiyle meyve ve sebzeler için dolunun neden olduğu kalite kaybı yukarıdaki paketlere eklenebilmektedir.

ÜST